Ernst Enno igatsuse lauludErnst Enno igatsuse laulud

2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Ernst Enno igat­su­se lau­lud”.

Ernst Enno sün­nist möö­dub täna­vu 140 aas­tat. Omas ajas ei leid­nud tema luu­le ei tun­nus­tust ega edu. Alles täna­sel päe­val on mit­med tema luu­le­tus­test teh­tud lau­lud saa­nud ees­ti lauluklassikaks.

2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Ernst Enno igat­su­se lau­lud”.

Ernst Enno sün­nist möö­dub täna­vu 140 aas­tat. Omas ajas ei leid­nud tema luu­le ei tun­nus­tust ega edu. Alles täna­sel päe­val on mit­med tema luu­le­tus­test teh­tud lau­lud saa­nud ees­ti lauluklassikaks.