Merelainetest kantudMerelainetest kantud

Näitus 1. april­list 15. mai­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Merelai­ne­test kan­tud”.

Heli Rahu­oja see­kord­se näi­tu­se ins­pi­ree­ri­jaks on olnud meri. Meri võib uhtu­da kal­da­le kar­pe ja adru, mere­tuul aga kan­da ilme­li­si ideid ja sära­vaid mõtteid.

Näitus  Heli Rahuoja keraamilised ehted Heli Rahuoja keraamilised ehted Heli Rahuoja keraamilised ehted

Näitus Näitus 1. april­list 15. mai­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Merelain­test kantud”.

Heli Rahu­oja see­kord­se näi­tu­se ins­pi­ree­ri­jaks on olnud meri. Meri võib uhtu­da kal­da­le kar­pe ja adru, mere­tuul aga kan­da ilme­li­si ideid ja sära­vaid mõtteid.