Taimedest ja inimestestTaimedest ja inimestest

Taimedest ja inimestest29. april­lil kell 14.30 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Eha Rehe­maa loeng “Tai­me­dest ja ini­mes­test”.

Eha Rehe­maa on üks esi­me­si mahe­vil­je­lu­se pro­pa­gee­ri­ja­id Ees­tis. Ta on uuri­nud ka tai­me­de oma­va­he­list mõju ning ini­m­ese ja taime koos­tööd. Raa­ma­tu­ko­gus saa­vad huvi­li­sed küsi­da sel­le­ko­ha­seid küsi­mu­si ning tut­vu­da lisa­ma­ter­ja­li­de­ga Eha enda ja ka raa­ma­tu­ko­gu paku­ta­vast valikust.