Hapud viinamarjadHapud viinamarjad

Hapud viinamarjad Hapud viinamarjad20. april­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Hapud vii­na­mar­jad”.

Näi­tu­sel on väl­jas val­mid „Vares ja reba­ne“ ning „Reba­ne ja vii­na­mar­jad“. Nen­dest on väl­ja nopi­tud reba­se mee­li­tu­sed vare­se­le, et temalt juust kät­te saa­da ning reba­se sõnad, miks ta nii väga soo­vi­tud vii­na­mar­ju õie­ti ei tahagi.
Vare­sed on meis­ter­da­nud Vil­jan­di Huvi­koo­li õpi­lased, keda juhen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.

Hapud viinamarjad Hapud viinamarjad20. april­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Hapud vii­na­mar­jad”.

Näi­tu­sel on väl­jas val­mid „Vares ja reba­ne“ ning „Reba­ne ja vii­na­mar­jad“. Nen­dest on väl­ja nopi­tud reba­se mee­li­tu­sed vare­se­le, et temalt juust kät­te saa­da ning reba­se sõnad, miks ta nii väga soo­vi­tud vii­na­mar­ju õie­ti ei tahagi.
Vare­sed on meis­ter­da­nud Vil­jan­di Huvi­koo­li õpi­lased, keda juhen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.