Andersen – kuningas oma teatrisAndersen – kuningas oma teatris

Andersen – kuningas oma teatris Andersen – kuningas oma teatris20. april­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Ander­sen – kunin­gas oma teat­ris”.

210 aas­tat tagasi sün­dis 2. april­lil Taa­ni­maal poiss, kel­lest sai hil­jem kuu­lus mui­nas­ju­tu­vest­ja. Väi­ke­se Hans Chris­tia­ni lap­se­põlv pol­nud ker­ge. Rõõ­mu pak­kusid isa jutus­ta­tud ime­li­sed lood. Isa meis­ter­das poja­le seit­se puust nuk­ku ja nen­de­ga män­gis poiss läbi pal­ju lugusid, aga ennast kuju­tas ta kunin­ga­na. Meie klaas­ka­pi­näi­tu­sel on väl­jas puust nukud ja nen­de­ga saab läbi män­gi­da Ander­se­ni tun­tud muinasjutte.
Näi­tus jät­kub mui­nas­ju­tu­toas, kus las­te kuns­ti­loo­min­gu­ga tee­me kum­mar­duse Ander­se­ni tohu­tu­le teat­ri­ar­mas­tuse­le. Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­si juhen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.

Andersen – kuningas oma teatris Andersen – kuningas oma teatris20. april­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Ander­sen – kunin­gas oma teat­ris”.

210 aas­tat tagasi sün­dis 2. april­lil Taa­ni­maal poiss, kel­lest sai hil­jem kuu­lus mui­nas­ju­tu­vest­ja. Väi­ke­se Hans Chris­tia­ni lap­se­põlv pol­nud ker­ge. Rõõ­mu pak­kusid isa jutus­ta­tud ime­li­sed lood. Isa meis­ter­das poja­le seit­se puust nuk­ku ja nen­de­ga män­gis poiss läbi pal­ju lugusid, aga ennast kuju­tas ta kunin­ga­na. Meie klaas­ka­pi­näi­tu­sel on väl­jas puust nukud ja nen­de­ga saab läbi män­gi­da Ander­se­ni tun­tud muinasjutte.
Näi­tus jät­kub mui­nas­ju­tu­toas, kus las­te kuns­ti­loo­min­gu­ga tee­me kum­mar­duse Ander­se­ni tohu­tu­le teat­ri­ar­mas­tuse­le. Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­si juhen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.