Kõik on jälle hästi ehk kuidas lasteraamatuvaresed endale nimed said Kõik on jälle hästi ehk kuidas lasteraamatuvaresed endale nimed said 

Kõik on jälle hästi ehk kuidas lasteraamatuvaresed endale nimed said 20. april­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kõik on jäl­le häs­ti ehk kui­das las­te­raa­ma­tu­va­re­sed endale nimed said”.

Nele Moos­ti raa­ma­tus „Kõik on jäl­le häs­ti ehk Kui­das vares endale nime sai“ põeb vares nime­va­lu ja küsib dok­to­rilt nimeot­sus­ta­mis­tablette. Nimelt tahaks vares endale kan­ges­ti nime. Õnneks on teis­tel las­te­raa­ma­tu­te vares­tel liht­sa­malt läi­nud. Nad on kas liht­salt vare­sed või on las­te­kir­ja­ni­kud nei­le juba uhked nimed kül­ge kirjutanud.

Pani­me väl­ja raa­ma­tud, kus tegut­se­vad­ki tore­da­te nime­de­ga vare­sed. Kõi­ge popu­laar­se­mad nimed on Vaak ja Jaak, aga tasub tul­la uudis­ta­ma ka tei­si varesenimesid.

Kõik on jälle hästi ehk kuidas lasteraamatuvaresed endale nimed said 20. april­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kõik on jäl­le häs­ti ehk kui­das las­te­raa­ma­tu­va­re­sed endale nimed said”.

Nele Moos­ti raa­ma­tus „Kõik on jäl­le häs­ti ehk Kui­das vares endale nime sai“ põeb vares nime­va­lu ja küsib dok­to­rilt nimeot­sus­ta­mis­tablette. Nimelt tahaks vares endale kan­ges­ti nime. Õnneks on teis­tel las­te­raa­ma­tu­te vares­tel liht­sa­malt läi­nud. Nad on kas liht­salt vare­sed või on las­te­kir­ja­ni­kud nei­le juba uhked nimed kül­ge kirjutanud.

Pani­me väl­ja raa­ma­tud, kus tegut­se­vad­ki tore­da­te nime­de­ga vare­sed. Kõi­ge popu­laar­se­mad nimed on Vaak ja Jaak, aga tasub tul­la uudis­ta­ma ka tei­si varesenimesid.