Head lapsed kasvavad hea lasteraamatugaHead lapsed kasvavad hea lasteraamatuga

3.–20. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Head lap­sed kas­va­vad hea las­te­raa­ma­tu­ga”.

Väl­ja­pa­ne­kus on kon­kur­si “Hea las­te­raa­mat 2014” võit­nud raamatud.

3.–20. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Head lap­sed kas­va­vad hea las­te­raa­ma­tu­ga”.

Väl­ja­pa­ne­kus on kon­kur­si “Hea las­te­raa­mat 2014” võit­nud raamatud.