KirjandustundKirjandustund

17. märt­sil kell 13.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Kir­jan­dus­tund” — koh­tu­mi­ne eaka­te klu­bi “Kõr­ve­lill” liikmetega.

Rää­gi­me uue­ma­test raa­ma­tu­test, luge­ja­te soo­vi­dest ja sel­lest, kui­das läheb raamatukogul.

17. märt­sil kell 13.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Kir­jan­dus­tund” — koh­tu­mi­ne eaka­te klu­bi “Kõr­ve­lill” liikmetega.

Rää­gi­me uue­ma­test raa­ma­tu­test, luge­ja­te soo­vi­dest ja sel­lest, kui­das läheb raamatukogul.