Üks punase mütsiga tüdruk, mitu erinevat luguÜks punase mütsiga tüdruk, mitu erinevat lugu

"Üks punase mütsiga tüdruk, mitu erinevat lugu"14. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Üks puna­se müt­si­ga tüd­ruk, mitu eri­ne­vat lugu”.

Mei­le kõi­gi­le häs­ti tun­tud Puna­müt­si­kest on kir­ja­ni­kud kuju­ta­nud väga eri­ne­valt. Ka illust­rat­sioo­nid on kõik oma­näo­li­sed. Pani­me need raa­ma­tud väl­ja ja luge­ja-vaa­ta­ja otsus­ta­da jääb, mil­li­ne puna­se müt­si­ga tüd­ruk on kõi­ge Punamütsikesem?