Ain Palosoni fotonäitus “Vana arm“Ain Paloson’s photo exhibit “Vana arm” (“Old crush”)

Ain Palosoni fotonäitus "Vana arm"20. jaa­nua­rist 14. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ain Palo­so­ni foto­näi­tus “Vana arm”.

Loo­dus pakub väga pal­ju ilu­sat, oska ainult vaa­da­ta ja imet­le­da. Seda ilu on jääd­vus­ta­nud foto­kaa­me­ra­ga Jäne­dalt pärit Ain Palo­son. Tema foto­sid on kind­las­ti näi­nud pal­jud ka Ees­ti Tele­vi­soo­ni ilma­tea­tes. Nüüd on kõi­gil või­ma­lus vaa­da­ta Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väi­ke­st osa tema poolt jääd­vus­ta­tud looduseilust.