Potsatused. Ott Arder 65Potsatused. Ott Arder 65

Raamatuväljapanek 16. veebruarist 28. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pot­sa­tu­sed. Ott Arder 65”.

Ott Arder on kir­ju­ta­nud luu­le­tusi täis­kas­va­nu­te­le ja las­te­le. Ta on olnud ka tõl­ki­ja ja lau­lu­teks­ti­de autor. Ott Arde­ri luu­le­tu­sed on mõt­li­kud, mõni­kord val­la­tult vigur­li­kud, nen­des on oma­pä­rast maa­il­ma­nä­ge­must ja ‑mõist­mist. 26. veebruaril oleks ta saa­nud 65-aastaseks.

Raamatuväljapanek 16. veebruarist 28. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pot­sa­tu­sed. Ott Arder 65”.

Ott Arder on kir­ju­ta­nud luu­le­tusi täis­kas­va­nu­te­le ja las­te­le. Ta on olnud ka tõl­ki­ja ja lau­lu­teks­ti­de autor. Ott Arde­ri luu­le­tu­sed on mõt­li­kud, mõni­kord val­la­tult vigur­li­kud, nen­des on oma­pä­rast maa­il­ma­nä­ge­must ja ‑mõist­mist. 26. veebruaril oleks ta saa­nud 65-aastaseks.