Aasta loom aastatetagustes muinasjuttudesAasta loom aastatetagustes muinasjuttudes

Raamatunäitus "Aasta loom aastatetagustes muinasjuttudes"14. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta loom aas­ta­te­ta­gus­tes mui­nas­jut­tu­des”.

Sel­le aas­ta loo­maks vali­ti mets­si­ga. Mets­si­gu uitab Ees­ti metsa­des prae­gu nii pal­ju, et tee­vad kah­ju nii met­sas kui põl­lul ja val­mis­ta­vad ini­mes­te­le muret. See et aas­ta loom – mets­si­ga – on jõud­nud pal­ju­des­se aas­ta­te­ta­gus­tes­se lugu­des­se, ei kur­vas­ta meid sugu­gi. Pani­me need lood hoo­pis raa­ma­tu­näi­tu­se­le välja.

Raamatunäitus "Aasta loom aastatetagustes muinasjuttudes"14. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta loom aas­ta­te­ta­gus­tes mui­nas­jut­tu­des”.

Sel­le aas­ta loo­maks vali­ti mets­si­ga. Mets­si­gu uitab Ees­ti metsa­des prae­gu nii pal­ju, et tee­vad kah­ju nii met­sas kui põl­lul ja val­mis­ta­vad ini­mes­te­le muret. See et aas­ta loom – mets­si­ga – on jõud­nud pal­ju­des­se aas­ta­te­ta­gus­tes­se lugu­des­se, ei kur­vas­ta meid sugu­gi. Pani­me need lood hoo­pis raa­ma­tu­näi­tu­se­le välja.