SuusatamineSkiing

15. det­semb­rist 15. jaa­nua­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Suu­sa­ta­mi­ne”.

Lii­ku­mis­aas­ta­le pühen­da­tud 4. ja vii­ma­ne raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek. Tõe­li­ne suu­sa­sõ­ber tun­neb kihelust juba siis, kui esi­me­ne õhu­ke lume­kiht maha on sada­nud. Siis ongi paras aeg üle vaa­da­ta oma suu­sa­va­rus­tus ja tule­ta­da meel­de häid soo­vi­tusi asjatundjatelt.

15. det­semb­rist 15. jaa­nua­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Suu­sa­ta­mi­ne”.

Lii­ku­mis­aas­ta­le pühen­da­tud 4. ja vii­ma­ne raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek. Tõe­li­ne suu­sa­sõ­ber tun­neb kihelust juba siis, kui esi­me­ne õhu­ke lume­kiht maha on sada­nud. Siis ongi paras aeg üle vaa­da­ta oma suu­sa­va­rus­tus ja tule­ta­da meel­de häid soo­vi­tusi asjatundjatelt.