Kingitused oma käegaKingitused oma käega

Raamatuväljapanek "Kingitused oma käega"3. det­semb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kin­gi­tu­sed oma käe­ga”.

Pole mida­gi tore­da­mat, kui oma käe­ga teh­tud kin­gi­tu­sed. Poest võib iga­üks mida­gi vah­vat osta, kuid oma­teh­tud kin­gi­tu­ses on sees hoo­li­mi­ne ja süda­me­soo­jus, mida ühes­ki super­poes ei müü­da. Tore­da kin­gi­tu­se val­mis­ta­miseks pole vaja muud, kui vei­di loo­min­gu­list mõt­le­mist ja head pea­le­hak­ka­mist. Sel­lelt väl­ja­pa­ne­kult leia­te ehk mõned head ideed, mida järe­le teha või edasi arendada.

Raamatuväljapanek "Kingitused oma käega"3. det­semb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kin­gi­tu­sed oma käe­ga”.

Pole mida­gi tore­da­mat, kui oma käe­ga teh­tud kin­gi­tu­sed. Poest võib iga­üks mida­gi vah­vat osta, kuid oma­teh­tud kin­gi­tu­ses on sees hoo­li­mi­ne ja süda­me­soo­jus, mida ühes­ki super­poes ei müü­da. Tore­da kin­gi­tu­se val­mis­ta­miseks pole vaja muud, kui vei­di loo­min­gu­list mõt­le­mist ja head pea­le­hak­ka­mist. Sel­lelt väl­ja­pa­ne­kult leia­te ehk mõned head ideed, mida järe­le teha või edasi arendada.