Vaata, ma vaatanSee, I’m looking

Lena Revenko isikunäitus „Vaata, ma vaatan“17. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Vaa­ta, ma vaa­tan”.

Lena Revenko isikunäitus „Vaata, ma vaatan“Tee­nin­dus­osa­kon­nas saab näha Iis­rae­li kunst­ni­ku Lena Reven­ko isi­ku­näi­tust „Vaa­ta, ma vaa­tan“. Kunst­nik on oma töö­des ammu­ta­nud ins­pi­rat­sioo­ni küll las­te­raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest ja vana-pär­sia minia­tuu­ri­dest, jaa­pa­ni man­ga­dest ja muust­ki. Lena Reven­ko teh­ni­ka on isi­ku­pä­ra­ne ja täies­ti uni­kaal­ne. Kasu­ta­des vanu pabe­reid, käsi­kir­ju ja raa­ma­tu­leh­ti, mik­si­des eri­ne­vaid vär­ve ja teh­ni­ka­id, saa­vu­tab ta vai­mus­ta­va ja ori­gi­naal­se tulemuse.
Tege­mist on maa­il­ma­ni­me­ga, kel­le kuns­tist on osa saa­nud väga pal­ju­de rii­ki­de kunstisõbrad.

Lena Revenko isikunäitus „Vaata, ma vaatan“17. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Vaa­ta, ma vaa­tan”.

Lena Revenko isikunäitus „Vaata, ma vaatan“Tee­nin­dus­osa­kon­nas saab näha Iis­rae­li kunst­ni­ku Lena Reven­ko isi­ku­näi­tust „Vaa­ta, ma vaa­tan“. Kunst­nik on oma töö­des ammu­ta­nud ins­pi­rat­sioo­ni küll las­te­raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest ja vana-pär­sia minia­tuu­ri­dest, jaa­pa­ni man­ga­dest ja muust­ki. Lena Reven­ko teh­ni­ka on isi­ku­pä­ra­ne ja täies­ti uni­kaal­ne. Kasu­ta­des vanu pabe­reid, käsi­kir­ju ja raa­ma­tu­leh­ti, mik­si­des eri­ne­vaid vär­ve ja teh­ni­ka­id, saa­vu­tab ta vai­mus­ta­va ja ori­gi­naal­se tulemuse.
Tege­mist on maa­il­ma­ni­me­ga, kel­le kuns­tist on osa saa­nud väga pal­ju­de rii­ki­de kunstisõbrad.