Eesti mütoloogiaEstonian mythology

Piret Mildebergi näitus 20. novemb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Piret Mil­de­ber­gi pilti­de ja pir­ru­man­ni­de näi­tus “Ees­ti müto­loo­gia”. /vaata pilte/

Mina olen Piret ehk Pir­rus (nimi, mil­le­ga esi­mest kor­da kut­su­ti mind ~55 aas­tat tagasi — vanas­ti!). Elan Viru­maa ja Har­ju­maa pii­ril, keset loo­mi ja loo­dust — Ees­ti maal.
Olen vana-aja-ini­me­ne. Mul pole auto­ju­hi­lu­ba, mobiil­te­le­fo­ni ega inter­ne­ti­pan­ka. Armas­tan hirm­sas­ti vana-aja-asju ja vana-aja-lugusid. (Uued jää­gu uutele!)
Mul on pliiat­sid ja pints­lid, et omi vana-aja-mõt­teid üles tähen­da­da. Ja ühe lah­ku­nud vana­pa­pi vana-aja-pappi ja arm­sa Kol­ga Las­te­aia vana linool­põ­rand (südam­lik tänu andjatele!).
Sel­lest kõi­gest sün­dis mu näi­tus EESTI MÜTOLOOGIA. Abiks Eise­ni, Kreu­tzwal­di, Jaigi ja Jakob­so­ni jutud vanast ajast.
Ja mee­les mõl­ku­mas India meist­ri­te vanad paku­trü­kis kan­gad ning
Ees­ti mem­me­de uhke näputöö.

Piret Mil­de­berg

Piret Mildebergi näitus 20. novemb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Piret Mil­de­ber­gi pilti­de ja pir­ru­man­ni­de näi­tus “Ees­ti müto­loo­gia”. /vaata pilte/

Mina olen Piret ehk Pir­rus (nimi, mil­le­ga esi­mest kor­da kut­su­ti mind ~55 aas­tat tagasi — vanas­ti!). Elan Viru­maa ja Har­ju­maa pii­ril, keset loo­mi ja loo­dust — Ees­ti maal.
Olen vana-aja-ini­me­ne. Mul pole auto­ju­hi­lu­ba, mobiil­te­le­fo­ni ega inter­ne­ti­pan­ka. Armas­tan hirm­sas­ti vana-aja-asju ja vana-aja-lugusid. (Uued jää­gu uutele!)
Mul on pliiat­sid ja pints­lid, et omi vana-aja-mõt­teid üles tähen­da­da. Ja ühe lah­ku­nud vana­pa­pi vana-aja-pappi ja arm­sa Kol­ga Las­te­aia vana linool­põ­rand (südam­lik tänu andjatele!).
Sel­lest kõi­gest sün­dis mu näi­tus EESTI MÜTOLOOGIA. Abiks Eise­ni, Kreu­tzwal­di, Jaigi ja Jakob­so­ni jutud vanast ajast.
Ja mee­les mõl­ku­mas India meist­ri­te vanad paku­trü­kis kan­gad ning
Ees­ti mem­me­de uhke näputöö.

Piret Mil­de­berg