Õnnitleme — Tiia Selli 55

Raamatuväljapanek "Õnnitleme - Tiia Selli 55"21.11.2014–10.01.2015 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Õnnit­le­me — Tiia Sel­li 55”.

Rak­ve­rest pärit las­te­kir­ja­nik Tiia Sel­li tähis­tab 26. det­semb­ril oma 55. sün­ni­päe­va, mida väi­ke­se väl­ja­pa­ne­ku­ga tähis­ta­me ka meie.