Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei taha?What to do with books, that nobody wants to read anymore?

Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei taha?4.–27. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Mida teha raa­ma­tu­te­ga, mida kee­gi enam luge­da ei taha?”

Vana raa­ma­tut või aja­kir­ja ei tasu kohe ära visa­ta. Seda saab kasu­ta­da väga eri­ne­val moel. Näi­tu­sel ole­vad eks­po­naa­did val­mista­ti 2014. aas­ta keva­del toi­mu­nud Rak­ve­re tasu­ta raa­ma­tu laa­dal, kus Rak­ve­re Teat­ri pea­kunst­ni­ku Eve­li Vari­ku ja Lää­ne-Viru­maa Kesk­raa­ma­tu­ko­gu kunst­ni­ku Rii­na Run­ne­li juhen­da­misel said raa­ma­tu­te taas­ka­su­tust jär­gi teha kõik huvilised.

Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei taha?4.–27. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Mida teha raa­ma­tu­te­ga, mida kee­gi enam luge­da ei taha?”

Vana raa­ma­tut või aja­kir­ja ei tasu kohe ära visa­ta. Seda saab kasu­ta­da väga eri­ne­val moel. Näi­tu­sel ole­vad eks­po­naa­did val­mista­ti 2014. aas­ta keva­del toi­mu­nud Rak­ve­re tasu­ta raa­ma­tu laa­dal, kus Rak­ve­re Teat­ri pea­kunst­ni­ku Eve­li Vari­ku ja Lää­ne-Viru­maa Kesk­raa­ma­tu­ko­gu kunst­ni­ku Rii­na Run­ne­li juhen­da­misel said raa­ma­tu­te taas­ka­su­tust jär­gi teha kõik huvilised.