Terve Eesti eest!

Raamatuväljapanek "Terve Eesti eest!"13. oktoob­rist 20. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ter­ve Ees­ti eest!”

2014 aas­ta on lii­ku­mis­aas­ta. Väi­ke väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis käsit­le­vad näpu­näi­teid liikumisharrastajale.