Trollid PõhjalasTrollid Põhjalas

Raamatuväljapanek "Trollid Põhjalas"10.–29. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Trol­lid Põh­ja­las”.

10. novemb­ril 2014 algab XVIII Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­dal, mis on pühen­da­tud tee­ma­le “Trol­lid Põh­ja­las”. Põh­ja­la trol­li­del on küll pal­ju ühiseid tun­nus­joo­ni, ome­ti­gi on rii­gi­ti mit­meid eri­su­si, mil­le jär­gi ära tun­da taa­ni, root­si, nor­ra, islan­di või saa­mi eba­maist olendit.