Rehemaja — põline ja püsiv

Rehemaja - põline ja püsiv13. oktoob­rist 20. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Rehe­ma­ja — põli­ne ja püsiv”.

Eest­las­te põli­ne elu­hoo­ne rehi­ela­mu ehk rehe­ma­ja on ainu­laad­ne arhi­tek­tuu­ri­näh­tus, mil­le umb­kaud­ne vanus on tuhat aas­tat. Rehi­ela­mus väl­jen­dub aas­ta­tu­han­de­te tar­kus: sel­li­ses hoo­nes ela­des jäi ini­me­ne meie klii­mas ellu.

Rehemaja - põline ja püsiv13. oktoob­rist 20. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Rehe­ma­ja — põli­ne ja püsiv”.

Eest­las­te põli­ne elu­hoo­ne rehi­ela­mu ehk rehe­ma­ja on ainu­laad­ne arhi­tek­tuu­ri­näh­tus, mil­le umb­kaud­ne vanus on tuhat aas­tat. Rehi­ela­mus väl­jen­dub aas­ta­tu­han­de­te tar­kus: sel­li­ses hoo­nes ela­des jäi ini­me­ne meie klii­mas ellu.