Helde puuGenerous tree

Raamatuväljapanek 3.–15. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Hel­de puu”.

Üks hel­de puu oli õnne­lik, kui sai poi­si­le pak­ku­da õunu ja var­ju. Poiss sai ka puu otsa roni­da ja oks­tel kii­ku­da. Puu andis poi­si­le mater­ja­li maja ja paa­di ehi­ta­miseks. Kui puust oli alles jää­nud ainult känd, sai vana mees sel­lel jal­gu puhata.
Puu­de koh­ta on hel­delt kir­ju­ta­tud luu­le­tusi ja jut­te. Mõned neist on vali­tud meie väljapanekule.

Raamatuväljapanek 3.–15. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Hel­de puu”.

Üks hel­de puu oli õnne­lik, kui sai poi­si­le pak­ku­da õunu ja var­ju. Poiss sai ka puu otsa roni­da ja oks­tel kii­ku­da. Puu andis poi­si­le mater­ja­li maja ja paa­di ehi­ta­miseks. Kui puust oli alles jää­nud ainult känd, sai vana mees sel­lel jal­gu puhata.
Puu­de koh­ta on hel­delt kir­ju­ta­tud luu­le­tusi ja jut­te. Mõned neist on vali­tud meie väljapanekule.