Viguriga tähed

Raamatunäitus "Viguriga tähed"
10.–27. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Viguriga tähed”

Raamatunäitus "Viguriga tähed"Täh­ti võid lei­da kõik­jalt, kus mida­gi kir­jas. Meie näi­tu­selt võid lei­da viguriga täh­ti, mida saab teha jää­ti­se­pul­ka­dest, kir­ja­klamb­ri­test, pliiat­si­te­ri­ta­mis­pu­rust. Puu­oks­test, kivi­dest ja käbi­dest rää­ki­ma­ta. Täh­ti saab kuju­ta­da ise või koos sõbraga.
Näi­tu­selt võib lei­da ise­moo­di tähes­ti­ku, lus­ta­kad Nöö­ri­nääp­sud ja Poku­de loo­dus­li­kest mater­ja­li­dest tähe­rea. Tähed tegut­se­vad Hen­no Käo raa­ma­tus „Tähes­ti­ku­linn“ ja Aino Per­vi­ku raa­ma­tus „Kir­ja­täh­te­de kee­ru­kas elu“.
Edgar Val­te­ri „Natu­ke nal­ja­kad pil­did“ pei­dab endas lisaks veid­ra­te­le pilti­de­le ka viguriga sõnu. Neid võib meie näi­tu­sel proo­vi­da lah­ti harutada.