Pokude aastaring

Näitus "Pokude aastaring"10.–27.septembrini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Poku­de aastaring”

Edgar Val­te­ri raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­de­le lisaks leiab meie näi­tu­selt ka poku­pü­ha­de post­kaar­did. Kõi­ge vanema poku sün­ni­päe­val, 21. sep­temb­ril, möö­dub meie tun­tud las­te­kir­ja­ni­ku ja kunst­ni­ku sün­nist 85 aastat.