Laulan oma Eesti laulu. Anna Haava 150

Raamatunäitus "Laulan oma Eesti laulu. Anna Haava 150" Raamatunäitus "Laulan oma Eesti laulu. Anna Haava 150"6. sep­temb­rist 11. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lau­lan oma Ees­ti lau­lu. Anna Haa­va 150”

Need, kelle­le Haa­va luu­le­tusi kohe ei mee­nu, on kind­las­ti tema teks­ti­de­ga tut­ta­vad lau­lu­de kau­du. Lau­lud „Ei saa mit­te vai­ki olla“, „Kui sa tuled, too mul‘ lil­li“, „Meie, me ole­me põh­ja­maa lap­sed“ ja tei­sed luu­le­tu­sed on rah­va­li­ke lau­lu­de­na popu­laar­sed tänase­ni ja kuu­lu­vad lau­lu­pi­du­de püsirepertuaari.