Tublid loomad imepuu all

Näitus "Tublid loomad imepuu all"18. juu­nist 4. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Tub­lid loo­mad ime­puu all”.

Läbi aega­de on loo­mad paelu­nud las­te­raa­ma­tu­te kir­ja­nik­ke ja kunst­nik­ke. Too­ne­k­ur­ge vahi­pos­til ja tare-tare­kese tege­lasi, ime­puu all ela­vaid ja tei­si tub­li­sid loo­mi on joo­nis­ta­nud graa­fik Ilmar Lin­nat. Ta sün­dis sajand tagasi, 3. augus­til. Ilmar Lin­na­ti illust­ree­ri­tud ees­ti ja vene klas­si­ku­te teo­sed olid oma aja sil­ma­paist­va­mad. Loo­mi joo­nis­ta­sid ka Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­lased Elle Käo­saa­re juhen­da­misel. Nen­de pilti­de hul­gast saab meie näi­tu­selt otsi­da tub­li­sid loo­mi nii kodu­õuelt kui ka mutio­nu peolt, tare-tare­ke­sest kui ka ime­puu alt.