Keeb kui sipelgapesa

Raamatunäitus "Keeb kui sipelgapesa"18. juu­nist 4. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Keeb kui sipel­ga­pe­sa”.

Suvel keeb elu kui sipel­ga­pe­sa. Met­sas kõn­di­des sat­tu­me mõni­kord sipel­ga­te kodu juur­de. Suur kuk­la­se­pe­sa võib olla lap­se­le ise­gi üle pea. Põnev on aga see, et teist sama pal­ju pesa on veel maa all. Uuri­me raa­ma­tu­näi­tu­sel sipel­ga­pe­sa sala­dusi. Jah, seal elu keeb … Nii nagu Ond­rej Seko­ra raa­ma­tus „Sipel­gad ei alis­tu“. Näi­tu­selt leiab ka ret­sep­ti, kui­das lap­sed vanas­ti ise val­mis­ta­sid hapusid kom­me koo­ri­tud lepaok­sast ja sipelgahapust.