Suvelilled — lilled, mis õitsevad ainult ühel suvel

1.–31. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Suve­lil­led — lil­led, mis õit­se­vad ainult ühel suvel”.

Rää­ki­des suve­lil­le­dest, mõel­dak­se nen­de all tava­li­selt kõi­ki suvel õit­se­vaid lil­li. Tege­li­kult on need aga lil­led, mis õit­se­vad ainult ühel suvel. Õite saa­miseks peab suve­lil­le­de seem­ned igal aas­tal uues­ti külvama.