30. juunist 27. juulini Jäneda raamatukogu SULETUD

Juulis Jäneda RK suletud30. juu­nist 27. juu­li­ni 2014. a on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.

Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu vahendusel:

tele­fon 323 2081
e‑post