Mamma Muu loeb raamatuid Mamma Muust

Raamatunäitus "Mamma Muu loeb raamatuid Mamma Muust"18. juu­nist 4. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Mam­ma Muu loeb raa­ma­tu­id Mam­ma Muust”.

Jujja Wies­lan­der on root­si kir­ja­nik, kes saab 12. juu­nil 70-aas­ta­seks. Maa­il­mas on ta tun­tud Mam­ma Muu jut­tu­de­ga, mil­le ta õhtu­ti väl­ja mõt­les koos oma abi­kaa­sa Tomas Wies­lan­de­ri ja lastega.

Mam­ma Muu on eris­kum­ma­li­ne lehm, kes tahab õppi­da eri­ne­vaid asju: kui­das roni­da puu otsa, sõi­ta jalg­rat­ta­ga, kii­ku­da, liu­gu las­ta, koris­ta­da või ehi­ta­da val­mis maja. Ala­ti on kohal tema sõber Vares, kes vaa­ta­ma­ta oma sules­ti­ku­le on eri­ti vär­vi­kas tegelane.

Et Jujja Wies­lan­der luge­mist olu­li­seks peab, sel­lest annab tun­nis­tust raa­mat „Mam­ma Muu loeb“.