Tapa vald jagas tunnustust

Tapa vallavanem Alari Kirt ja Kersti Burk24. veebruaril, Ees­ti rii­gi sün­ni­päe­val, tun­nus­tas Tapa val­la­va­lit­sus kul­tuu­ri­ko­jas tegusaid val­la­ko­da­nik­ke tänu­kir­ja­de ja tee­ne­te­mär­ki­de­ga ning kuu­lu­tas väl­ja aas­ta tegi­jad kol­mes eri­ne­vas kate­goo­rias: Isi­ku tegu, Orga­ni­sat­sioo­ni tegu ja Elu­töö. Isi­ku teo kate­goo­rias päl­vis tun­nus­tuse Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu juha­ta­ja Kers­ti Burk.