Must valgel kirjas

Näitus "Must valgel kirjas"1.–26. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Must val­gel kir­jas.

Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, kus on must val­gel kir­jas Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te oma­loo­ming. Lisaks on väl­jas mei­le kin­gi­tud Tapa Güm­naa­siu­mi süm­boo­li­ka­ga asjad ja koo­li teatmikud.

Näi­tu­se­ga õnnit­le­me meie häid sõp­ru Tapa Güm­naa­siu­mist koo­li 95. aas­ta­päe­val. Ter­vi­ta­me kogu koo­li­rah­vast, nii prae­gu­si kui ka endi­si õpilasi ja õpetajaid.