Eesti Lastekirjanduse Keskus tähistab 80. sünnipäeva

Wimberg19. novemb­ril  kell 12 koh­tu­vad tun­tud las­te­luu­le­ta­jad Wim­berg, Jaa­nus Vaik­soo, Ilmar Trull ja Hei­ki Vilep Tapa lastega.

Las­te­kir­jan­dusel on sõp­ru kõik­jal üle Ees­ti ja see­pä­rast tähis­tab las­te­kir­jan­duse kes­kus juu­be­lit las­te­kir­ja­ni­ke ja ‑kunst­ni­ke ring­rei­si­de­ga möö­da Eestit.

Heiki VilepIlmar TrullJaanus Vaiksoo