Gunta Randla näituse “Kõige suuremad sõbrad” avamine

21. novemb­ril kell 13.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Gun­ta Rand­la näi­tu­se Kõi­ge suu­re­mad sõb­rad avamine.

Gunta Randla näitus "Kõige suuremad sõbrad" - kutse avamiseleGunta Randla näitus "Kõige suuremad sõbrad" - plakat