Maakonna aasta raamatukogu 2013 on Tapa Linnaraamatukogu

Lääne-Viru maakonna aasta raamatukogu 2013Lää­ne-Viru maa­va­lit­su­se ja Lää­ne-Viru­maa Kesk­raa­ma­tu­ko­gu esin­da­ja­test moo­dus­ta­tud komis­jon valis Lää­ne-Viru­maa 2013. aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks Sõme­ru raa­ma­tu­ko­gu direk­to­ri Maret Kõre ja aas­ta raa­ma­tu­ko­guks Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu. Tiit­li võit­ja­id tun­nusta­ti 20. novemb­ril toi­mu­nud maa­kon­na raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­te seminaril.