Talv Põhjalas

11. novemb­rist — 17. novemb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Talv Põh­ja­las.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek on pühen­da­tud Põh­jamaa­de raamatukogunädalale.