Hingerahu

4. novemb­rist — 30. novemb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Hin­ge­ra­hu.

Novemb­ri­kuu on aeg, kus kõik kii­red hoo­aja­tööd on lõppe­mas ning saa­me pühen­du­da tuba­se­le tege­vu­se­le ja ise­en­dale. Vana­rah­vas lei­dis sel perioo­dil hin­ge­ko­su­tust käsi­tööst ja lugu­de vest­mi­sest, üks­tei­sel külas käi­mi­sest ja esi­va­ne­ma­te hin­ge­de­ga suht­le­mi­sest. Näi­tu­sel väl­jas­ole­vad raa­ma­tud kajas­ta­vad novemb­ri­mee­le­olusid vara­semal ja praegusajal.