Vana karu lõi trummi

Vana karu lõi trummi02.–28.09.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Vana karu lõi trum­mi.

Raa­ma­tu­näi­tus: “Vana karu lõi trum­mi“ tut­vus­tab rah­va­pä­ri­must karu­o­ti koh­ta. Karust on loo­dud rah­va­jutte, vana­sõ­nu, mõis­ta­tusi, lii­susal­me. Kõik teavad rah­va­lau­lu vanast karust, kes trum­mi lõi. Lisaks võib näi­tu­selt otsi­da ka sel­le loo­ma rah­va­pä­ra­seid nime­tusi. Mesi­käpp jagab ka ini­mes­te­le õpe­tus­sõ­nu, kui­das teda koha­tes met­sas käituda.