Meie klassi tuli karu!

Meie klassi tuli karu02.–28.09.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Meie klas­si tuli karu!.

Kas pole maru? Nii arut­leb oma luu­le­tu­ses kir­ja­nik Lee­lo Tun­gal. Tege­li­kult tuleb karu meie näi­tu­sel klas­si küll tegel­ase­na tun­tud Karu-aabit­sast. Meid huvi­tas, kas met­sao­tid on jõud­nud ka teis­tes­se aabit­sa­tes­se. On küll! Pea­ae­gu igast neist leid­si­me karu met­sas müt­ta­mas või kai­su­ka­ru mõne tege­lase sülest. Neid aabit­said meie näi­tus tut­vus­tab­ki. Sealt leiab ka karu­elu aabit­sa, mil­le­st saa­me tea­da, kui­das väi­ke­sed pän­ta­ja­lad elu­tar­ku­si õpivad.