Praktiline perenaine

12. augus­tist 28. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Prak­ti­li­ne pere­nai­ne.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult leiab eri­ne­vaid koka­raa­ma­tu­id ja hoi­dis­ta­mise­vii­se, ala­tes vanaema­de ajast pärit hapen­da­mi­sest ja soo­la­mi­sest kuni täna­päe­va­se sügav­kül­mu­ta­mise­ni väl­ja. On tra­dit­sioo­nili­si ja ka tren­di­ka­maid ret­sep­te, lei­dub huvi­pak­ku­vat nii noo­re­le kui vane­ma­le pere­nai­se­le, samu­ti mees­pe­re­le, kes saa­vad kaa­sa lüüa kala ja liha suit­se­ta­misel ning kodu­õlu või ‑vei­ni valmistamisel.

Ja mis võiks olla sõp­ra­de­le kül­la min­nes tore­dam kin­gi­tus kui kenas­ti paken­da­tud ise­teh­tud külakost!

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kut saab vaa­da­ta kuni 28. septembrini