Kalju Soomeri raamatu “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” esitlus

10. sep­temb­ril kell 17.30 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Kal­ju Soo­me­ri raa­ma­tu “Tapa I Kesk­koo­li 41. lend 1952–1963” esitlus.

Kogu­mi­ku “Tapa I Kesk­koo­li 41. lend 1952–1963” autor Kal­ju Soo­me­ri tut­vus­tab oma keva­del ilmu­nud raa­ma­tut. See on raa­mat, mis sisal­dab Tapa koo­lis kuna­gi õppi­nud ning sel­le ka lõpe­ta­nud õpi­las­te mäles­tusi oma koolist, oma õpin­gu­test ja peda­goo­gi­dest. Oma sõna on mäles­tus­te heie­ta­miseks saa­nud ka Tapa I kesk­koo­li 41. len­nu­ga seo­tud olnud klassijuhatajad.