Sügis tantsib õues

2. sep­temb­rist — 20. sep­temb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Sügis tant­sib õues.

Sügis pole veel käes, vaid vilk­sa­mi­si on teda aima­ta kir­juks muu­tu­va­tes puu­võ­ra­des ning kipi­tav-kül­mas hom­mi­ku­kas­tes. Sel­list soo­jen­dus­tant­su enne maru­mürg­liks kas­va­mist võib ju nau­ti­da õues, aga miks mit­te ka toas raa­ma­tu­te seltsis.