Lääne-Virumaa kirjanikud Veiko Belials ja Aarne Biin

13. maist 30. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Lää­ne-Viru­maa kir­ja­ni­kud Vei­ko Belials ja Aar­ne Biin

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab kahe viru­la­se loo­min­gut ja elukäiku.