Mesilase magus elu

3. juu­nist 5. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Mesi­lase magus elu.

Pal­jud ini­me­sed teavad mesin­du­sest vaid nii­pal­ju, et mesi on magus ja nõela­mi­ne väga valus. Põhi­saa­dust mett süüak­se nii natu­raal­selt kui ka lisa­tu­na magus­toi­tu­de hul­ka. On kind­laks teh­tud, et need lap­sed, kes söö­vad mett, kas­va­vad teis­test pike­maks ja on ka ter­ve­mad. Mesi on üks pal­ju­de hai­gus­te enne­ta­ja ja ravi­ja. Mesi­lased on ka põl­lu- ja aia­saa­dus­te tolmeldajad.

Raa­ma­tu­näi­tus annab üle­vaa­te mesi­las­test ja nen­de kasulikkusest.