Kui sa ilmast õpetust saad, küll siis targemaks lähed

1. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Kui sa ilmast õpe­tust saad, küll siis tar­ge­maks lähed.

Raa­ma­tu­näi­tus viib meid laia ilma ning saa­me roh­kem tea­da Unga­ri ja sel­le maa las­te­kir­jan­duse koh­ta. Ees­ti luge­ja­te­le on unga­ri mui­nas­ju­tud ja las­te­kir­jan­dus olnud tut­ta­vad juba üle poo­le sajan­di. Mit­med üle maa­il­ma kuul­sad unga­ri las­te­raa­ma­tud on ees­ti kee­les ilmu­nud lau­sa mitu kor­da. Kõik teavad raa­ma­tut „Pál-täna­va poi­sid”, aga ka Eva Janikov­szky muhe­daid las­te­raa­ma­tu­id ja kül­lap tuleb meel­de ka mõni mui­nas­ju­tu­ko­gu­mik. Muu­seas ka Rubi­ku kuu­bi­kut tun­ne­me just tänu ungar­la­se­le Ernö Rubikule.