Lehekuu

2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Lehe­kuu.

Mai­kuu kan­nab rah­va­ka­lend­ri jär­gi mitut nime: lehe­kuu (puu­de leh­te­mi­ne­mise jär­gi), õie­kuu (õit­se­va­te kevad­lil­le­de jär­gi), too­me­kuu (too­me­puu­de ehk too­min­ga­te õide­puh­ke­mise jär­gi), kül­vi­kuu (kül­vi­töö­de jär­gi). Tut­vus­ta­me mai­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi: volb­ri­päe­va, keva­dist nigu­la­pü­ha, tae­va­mi­ne­mis­pü­ha ja neli­pühi. Too­me­kuu raa­ma­tu­näi­tu­selt saa­me tea­da, miks kut­sus vana­rah­vas too­min­gat kar­tu­li­puuks. Too­min­ga rah­va­pä­ra­sed nime­tu­sed on tumil­gas, tuum, toom, meied. Kui mai­kuus mets läheb rut­tu leh­te, peab põl­lu­mees hak­ka­ma kahe käe­ga külvama.