Kapten, kapten, kannan ette

17. april­list 25. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Kap­ten, kap­ten, kan­nan ette.

Kap­ten on oma lae­va ja sel­le mees­kon­na juht. Tal on kap­te­ni aukraad ja ta on kõr­geim või­mu­kand­ja lae­val. Vana­sõ­na­gi ütleb: „Kap­ten lae­vas, Jumal tae­vas“. Kap­te­ni üles­an­ne on viia laev ühest sada­mast tei­se. Reis võib kes­ta mõnest tun­nist mit­me kuuni. Kau­ba­lae­va kap­ten juhib lae­va las­ti­mist ja mees­kon­da. Merel juhib ta lae­va ja sel­le manöövreid.

Kap­ten, kap­ten, kan­nan ette, et meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas jutud ja luu­le­tu­sed kap­te­ni­test. Näi­tu­selt leiab ka mere­mees­te ütle­mi­si ja lus­ta­kaid lii­susal­me kap­te­ni kohta.