Näärikuu

Raamatunäitus "Näärikuu"

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Nää­ri­kuu.

Jaa­nuar kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: nää­ri­kuu (kuu esi­m­ese päe­va ehk nää­ri­päe­va jär­gi), süda­kuu (aeg jõuab tal­ve­sü­da­me­ni)  ja uue­aas­ta­kuu (äsjaala­nud aas­ta jär­gi). Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab nää­ri­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi: kolmekuninga‑, nuudi‑, tõnise‑, tali­har­ja- ja paav­li­päe­va. Rah­va­tar­kus ütleb, et mis nää­ri­kuu tege­ma­ta jätab, sel­le teeb küün­la­kuu ära. Ja veel, et kui nää­ri­kuu soe, siis küün­la­kuu külm, ehk ümbriti

[lg_folder folder=“TLRK/2013/N22rikuu/” paging=“false”]