Onu Heino – tõesti tore mees

Onu Hei­no koh­ta teame, et ta on tore mees ja et ta elab Pär­nu maan­teel, kor­ter kuus. Kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo arvab, et päriselt teda vist ei ole ole­mas. Küll on ta aga raa­ma­tu­te­ge­la­ne, kes on koli­nud ka aabit­sas­se. Raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas luu­le­tu­sed raa­ma­tu­st „Onu Hei­no eksis ära“ ja iga luu­le­tu­se lõpp­e­des võib kin­ni­ta­da, et tões­ti, onu Hei­no on tore mees. Raa­ma­tus „Onu Hei­no väi­ke pere“ on onu Hei­no ja tädi Kai per­re sün­di­nud poi­si­põnn Rein. Kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo on kol­me lap­se isa ja näi­tu­sel on väl­jas ka tema mõt­teaval­dused isaks ole­mise koh­ta ning mõned unejutud.

(raa­ma­tu­näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)