Raamatuga läbi Eestimaa

Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis tut­vus­ta­vad Ees­ti eri­ne­vaid vaa­ta­mis­väär­su­si eri­ne­va­tes paikades.

(ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.08.–30.08.2012)